Projekt ustawy o sygnalistach – co już wiemy?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów zobowiązała państwa członkowskie UE do wyprowadzenia stosownych rozwiązań chroniących osoby zgłaszające naruszenia prawa. Przepisy te powinny zostać wprowadzone do 17 grudnia 2021 r. Niestety nie wszystkie państwa zdążyły przygotować odpowiednie przepisy krajowe. Do grona państw nieprzygotowanych zalicza się również Polska, która do wskazanego terminu zakończyła konsultacje publiczne nad pierwszym projektem ustawy o sygnalistach.

Pierwszy projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów

Pierwszy projekt ustawy został opublikowany w październiku 2021 r. Stanowiska podmiotów biorących udział w konsultacjach publicznych były bardzo obszerne. Zwracano uwagę na wiele kwestii. Brak precyzji dotyczącej organów publicznych zobowiązanych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Taki sam wymiar kar grożących za niedopełnienie różnych obowiązków w związku z ochroną sygnalisty. Czy też ochrona danych osobowych sygnalisty i osób wskazanych jako sprawcy naruszeń. Niektóre zapisy wręcz wyglądały jakby były „pisane na kolanie”. Wskazywano również na opieszałość ustawodawcy krajowego oraz bardzo krótki vacatio legis.

Drugi projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów

Na drugi projekt ustawy czekaliśmy pół roku. Aktualnie trwają kolejne konsultacje publiczne. Brak jednak terminu ich zakończenia. W pismach skierowanych do podmiotów konsultujących ten projekt nie wskazano konkretnego dnia zakończenia konsultacji. Przeczytaj więcej na https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. Najważniejsze zmiany w drugim projekcie polskiej ustawy to m.in: doprecyzowanie pojęcie pomiotu publicznego zobowiązanego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz rozróżnienie wysokości grożących kar za niedopełnienie obowiązków. Rozszerzenie wachlarza osób mogących dokonać zgłoszenia. Skrócenie okresu przechowywania danych. Zwolnienie z obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Zmiana zakresu pracowniczego dotyczącego podmiotów podlegających pod przepisy o sygnalistach. Zwolnienie z wprowadzenia rozwiązań dla sygnalisty gmin zamieszkanych przez mniej niż 10tys. mieszkańców. Zmiana okresu vacatio legis.

Wszystko wskazuje na to, że zakończenie prac nad polską ustawą o ochronie sygnalisty zmierza ku końcowi. Brak jednak ciągle ostatecznego terminu wprowadzenia przepisów.

About the Author: admin

You might like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *